دسترسی های هتل ماه کیمیا

با توجه به موقعیت هتل ماه کیمیا که مرکز شهر واقع شده است دسترسی شما به موارد زیر را تسهیل می کند :

صرافی ( نزدیک هتل )

خشکشویی ( نزدیک هتل )

نزدیکی به پایانه مسافرتی ( ۵ دقیقه با وسیله نقلیه )

آژانس تلفنی ( نزدیک هتل )

بانک ها  ( نزدیک هتل )

بازارچه سنتی ( ۵ دقیقه پیاده روی )

سه گنبد ( ۵ دقیقه با وسیله نقلیه )

مسجد جامعه ( ۵ دقیقه با وسیله نقلیه )