دخمه سنگی فقرگاه مهاباد

دخمه سنگی فقرگاه ، مقبره‌ای مربوط به زمان مادهاست و در کنار روستای اگربقاش نزدیک شهر مهاباد قرار گرفته‌است. این دخمه دو طبقه‌دارد. چهار ستون سنگی و ۳ گور خالی داخل آن وجود دارد و از نظر حجاری و ستون بندی در رده مقبره‌های مهم دوره ماد است. این اثر در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۶ با شمارهٔ ثبت ۲۸۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران  به ثبت رسیده است.

دیاکوئوف باستان‌شناس معروف در مورد این دخمه می‌گوید:

«شمالی‌ترین مقبره مادی فخریک درمانای باستانی و نزدیک مهاباد است که جلوخان ندارد و سقف ساده سنگی آن را چند ستون نگاه می‌دارد و ظاهراً محلی برای گذاشتن جنازه‌ها بوده‌است. تعیین تاریخ این مقبره دشوار است ولی تشریفات تدفین در آن با مراسمی که پیشتر در ناحیه اطراف دریاچه ارومیه متداول بوده تفاوت دارد و در نتیجه نمی‌توان تاریخی قدیمی تر از قرن هفتم برای آن قائل شد.»

فاصله از هتل 120کیلومتر 1.44دقیقه