غار زندان سماقان

غار زندان سماقان

عمق آن :۷۵ متر

ارتفاع دهانه غار از سطح دریا : ۱۷۵۰ متر

فاصله از بوکان : ۴۵ کیلومتر

در فاصله ۴۵ کیلومتری بوکان قرار دارد . این غار نیز غاری عمودی با عمق ۷۵ متر است .

فاصله از هتل 320کیلومتر 5/20دقیقه