رودخانه مهاباد نگینی در دل شهر مهاباد

رودخانه مهاباد نگینی در دل شهر مهاباد

رودخانه مهاباد نگینی در دل شهر مهاباد می باشد که با عبور از وسط شهر مناظره و چشم اندازهای دیدنی و دلربایی را به وجود آورده است. اين رود از ميان ارتفاعات پيرانشهر و سردشت مى‌گذرد و از به هم پيوستن دو شاخه اصلى بيطاس و ده بکر به وجود مى‌آيد. پس از گذشتن از شمال غربى مهاباد در غرب سيمينه‌رود و شرق گدار (قادرچاي) وارد درياچه اروميه مى‌شود. بر روى اين رودخانه نيز سدى احداث گرديده که علاوه بر توليد برق، آب مشروب شهر را نيز تأمين مى‌کند.

سد انحرافى ديگرى در ۸ کيلومترى مهاباد در محلى به نام يوسف کندى جهت آبيارى اراضى ساخته شده است. سازمان حفاظت محيط ‌زيست طرح‌هايى براى ريختن لارو گونه‌هاى مختلف ماهى در دست اقدام دارد و در حال حاضر مقدار قابل توجهى ماهى، از انواع چهارگانه ماهيان بومى صيد مى‌شود و به بازار ارسال مى‌‌گردد.
اين رودخانه نيز به ويژه در درياچه سد مخزنى از قابليت‌هاى جهانگردى جالب توجهى برخوردار است که در حال حاضر هيچ نوع بهره‌بردارى در اين زمينه از آن به عمل نمى‌‌آيد.

سد انحرافى آن نيز مأمن حيات‌وحش است و زيبايى‌هاى طبيعى قابل توجهى دارد. این رودخانه پس از عبور از روستاهای دارلک، خورخوره، گردیعقوب و داشخانه و نیز آبیاری مزارع و زمین‌های کشاورزی سر راه خود از طرق کانال، به باتلاقهای جنوب دریاچه ارومیه می‌ریزد.

رودخانه مهاباد در حال حاضر تنها رودخانه ای است که به دریاچه ارومیه متصل است. رودخانه مهاباد از جمله عوامل اصلی توسعه منطقه‌ی وسیعی بوده، که بر روی آن جاری گشته و از دیرباز نقشی حیاتی در بسط و توسعه رونق کشاورزی و شهرنشینی در این منطقه داشته است و سدی که بر روی آن زده شده اکنون تامین آب اراضی کشاورزی و آب شرب عهده دار است و از سویی دیگر نقش بسزایی در احیای دریاچه ارومیه و بسط صنعت در این منطقه دارد.

 

فاصله از هتل 107کیلومتر 1/30دقیقه