محوطه تاریخی برده کنته مهاباد

محوطه تاریخی برده کنته مهاباد

یکی از آثار تاریخی برجسته غرب کشور، محوطه باستانی برده منته می باشد که در ۷ کیلومتری شمال شهر مهاباد و بر سر راه این شهر به ارومیه قرار گرفته است. برده کنته در زبان کردی به معنای سنگ حفره دار است. قدمت این آثار را به دوره مانائیها نسبت داده اند. این منطقه نیز نیازمند حفاری ها و کاوش های بیشتری برای کشف رمز و رازهایش می باشد.

فاصله از هتل 140کیلومتر 2.05دقیقه